Výrobné miesta

Sites

Výrobné závody

Päť výrobných závodov Angelini Pharma sa nachádza v Ancone, Aprilii, Caselle, Barcelone (Španielsko) a Albany (Georgia, USA).

Ancona vyrába hotové farmaceutické produkty, Aprilia vyrába farmaceutické suroviny, Casella sa venuje dezinfekčným a sanitačným prípravkom pod značkou Amuchina, závod v Barcelone vyrába výživové doplnky, ako je Pastillas Juanola, zatiaľ čo samozahrievacie zábaly pod značkou ThermaCare® sa vyrábajú v Albany.

Všetky pracoviská využívajú najmodernejšie technológie s automatickým systémom riadenia a dohľadu. Analýzy a kontroly kvality, už od fázy surovín, sú obzvlášť prísne.

Vrcholové vedenie spoločnosti Angelini prijalo politiku pre ochranu zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, ktorá sa zaviazala k plnému súladu so súčasnými zákonmi a predpismi, ako aj k neustálemu úsiliu o zlepšovanie výkonu spôsobom, ktorý chráni životné prostredie a podporuje zdravie a bezpečnosť na pracovisku.

Talianske výrobné závody sa už mnoho rokov pýšia certifikáciami kvality UNI EN ISO 9001:2015 a UNI EN ISO 13485:2016 a tiež nevyhnutnými oprávneniami podľa talianskych a medzinárodných zákonov pre výrobu liečiv, zdravotníckych pomôcok, lekársko-chirurgických pomôcok a biocídov.

Závod v Albany je registrovaný FDA a má certifikáciu ISO 13485.

Tri talianske výrobné závody Angelini sú príkladné v ochrane životného prostredia a od roku 2004 všetky tri závody získali certifikáciu UNI EN ISO 14001:2015. Významné investície boli vynaložené na výrobu čistej energie, vrátane fotovoltaickej elektrárne s výkonom 1 600 kW, moderného kogeneračného systému, nových odparovacích veží a nových vysokovýkonných parogenerátorov. Tieto nové technológie boli integrované s automatickým systémom riadenia, ktorý optimalizuje spotrebu klimatizačných systémov používaných na vytváranie mikroklímy. Na neustále znižovanie spotreby energie dohliada tím energetického manažmentu. Všetky tieto opatrenia znížili emisie CO2 o viac ako 650 ton ročne. Tieto tri talianske pracoviská tiež získali certifikáciu BS OHSAS 18001:2007 pre bezpečnosť pracovníkov a v súčasnosti pracujú na získaní novej certifikácie UNI EN ISO 45001:2018, ktorá predstavuje ďalší krok vpred k zaisteniu zdravia a bezpečnosti zamestnancov.

 1. Ancona

  Rozloha: 177,000 m2

  Počet zamestnancov: 750

  Výrobná kapacita: 155 miliónov balení ročne

  Vyrába tuhé látky, nesterilné kvapaliny a polotuhé látky.

 2. Aprilia

  Rozloha: 70,000 m2

  Počet zamestnancov: 185

  Výrobná kapacita: 140 000 litrov ročne

  Vyrába liečivá, pokročilé medziprodukty a originálne suroviny Angelini.

 3. Casella

  Rozloha: 17 000 m2

  Počet zamestnancov: 40

  Výrobná kapacita: 10 miliónov litrov ročne

  Vyrába dezinfekčné prostriedky značky Amuchina.

 4. Albany (ThermaCare®)

  Rozloha: 20 000 m2

  Počet zamestnancov: 126

  Výrobná kapacita: >80 miliónov hrejivých zábalov ročne

  Vyrába hrejivé zábaly ako nový spôsob liečby bolesti.