Ancona

Veduta Aerea Aerial View

Ancona

Závod v Ancone, ktorý sa nachádza iba pár kilometrov od jedného z najvýznamnejších prístavov v Jadranskom mori, vyrába špeciálne medicínske produkty, ktoré sa vyvážajú do 67 krajín.

Má povolenie EU-GMP a môže vyrábať tiež niektoré vysoko účinné liečivá, ako sú hormóny a nebetalaktámové a necefalosporínové antibiotiká. Ministerstvo zdravotníctva tiež povolilo výrobu zdravotníckeho a chirurgického materiálu a použitie omamných a psychotropných látok pri výrobe liekov. Môžu sa tu vyrábať aj zdravotnícke pomôcky.

Hlavnou činnosťou závodu je výroba tuhých látok, ale dôležité sú tiež nesterilné kvapaliny a polotuhé látky. Špeciálne oddelenie vyrába malé šarže liečiv pre klinické skúšanie, a to aj pre tretie strany.

Závod má sériu certifikátov od TÜV SÜD v Mníchove: UNI EN ISO 9001:2015 pre systém kvality; UNI EN ISO 13485:2016 pre systém riadenia kvality; UNI EN ISO 14001:2015 pre životné prostredie a BS OHSAS 18001:2007 pre bezpečnosť.

V závode bol realizovaný pokročilý projekt energetických úspor. Tento ocenený systém bol navrhnutý pre zníženie spotreby energie pri zachovaní GMP parametrov. Využíva priaznivé vonkajšie klimatické podmienky (nižší rosný bod) k zvýšeniu teploty chladenej vody používanej na riadenie vnútornej klímy. Znížil spotrebu elektrickej energie o približne 1700 MWh za rok, čím ušetril približne 25 000 m3/rok vody dodávanej z verejných zdrojov (pitná voda). Predpokladá sa, že ďalšia úspora metánu vo výške približne 190 000 Smc/rok sa dosiahne zvýšením rekuperácie tepla zlepšením efektívnosti prevádzkovej logiky výmenníkov tepla, vďaka čomu bude systém schopný lepšie riadiť prietok vody podľa tepelných potrieb.

Z celkovej plochy 177 000 m2 je viac ako 15 000 m2 určených pre výrobu, 660 m2 pre výrobu experimentálnych liečiv, 3 500 m2 pre laboratóriá, 5 000 m2 pre skladovanie surovín a obalového materiálu, 24 750 m2 pre distribučné sklady a 22 000 m2 pre kancelárske priestory a systémy.