Vízia, misia a hodnoty

Donna di spalle con le braccia aperte di fronte a un lago

Vízia:

V spoločnosti Angelini každý deň pracujeme na tom, aby sme ďalej rástli ako popredná európska farmaceutická spoločnosť, ktorá mení životy pacientov k lepšiemu. Od roku 1919.

Misia:

Usilujeme sa o to, aby sme sa stali popredným európskym hráčom v oblasti inovácií a ponúkali ľuďom, pacientom a ich blízkym, nové lieky a riešenia na dosiahnutie lepších výsledkov v oblasti zdravia a vyššej kvality života.

Svoju víziu napĺňame rozvojom robustnej siete obchodných kontaktov, silnou spoluprácou s najlepšími výskumnými ústavmi a cennými partnerstvami s našimi strategickými spojencami.

Zaväzujeme sa, že budeme úspešne rozvíjať významné možnosti liečby duševných ochorení a bolesti a zároveň si selektívne zachováme vedúcu pozíciu v segmente voľnopredajných liekov.

Hodnoty:

ETIKA A ZODPOVEDNOSŤ: Staráme sa o našich zamestnancov, pacientov aj zákazníkov. Dodržiavanie najvyšších etických štandardov je základom všetkých našich krokov a naše rozhodnutia sú založené na dlhodobej perspektíve. Sme odhodlaní zaistiť udržateľný hospodársky rozvoj, chrániť životné prostredie a komunity, v ktorých pôsobíme.

VÝKON: Každý z nás je zodpovedný za dosahovanie svojich cieľov a cieľov nášho tímu. Sme odhodlaní dokončovať projekty a urobiť všetko, čo je v našich silách, a to rýchlo, vytrvalo a transparentne. Usilujeme sa o dokonalosť, neustále hľadáme ambiciózne ciele. Prekážkam čelíme s odhodlaním a flexibilitou.

INOVÁCIA: Podporujeme vývoj a testovanie nových účinných a konkrétnych riešení. Spochybňujeme súčasný stav (status quo). Riadime komplexnosť a situácie vo svete, ktorý sa neustále mení. Preberáme zodpovednosť za odvážne rozhodnutia zamerané na rast a rozvoj spoločnosti. Učíme sa z vlastných chýb a usilujeme sa o neustále zlepšovanie.

ANGAŽOVANOSŤ: Sme pozitívni, motivovaní a otvorení novým myšlienkam, štýlom a perspektívam. Podporujeme spoluprácu v rámci skupiny. Oceňujeme schopnosti a odmeňujeme zásluhy. Zdieľame a oslavujeme úspechy spoločnosti a úspechy našich ľudí.

INTEGRITA: Konáme čestne, dôveryhodne, s rešpektom a transparentne.

VÝKON: Nadšene a s naliehavosťou chceme dosiahnuť ciele a bez kompromisov sa usilujeme o dokonalosť v kvalite a bezpečnosti.

INOVÁCIA: Premýšľame nad budúcnosťou, experimentujeme a s rýchlosťou a jednoduchosťou prinášame nové riešenia.

SPOLUPRÁCA: Podporujeme spolupracujúce vysokovýkonné a rozmanité tímy.

ODVAHA: Vyjadrujeme sa a spochybňujeme súčasný stav (status quo), poskytujeme a prijímame spätnú väzbu.

NADŠENIE: Pracujeme s nasadením, plný energie a máme pozitívny prístup.