Bolesť

Pain Infalm

Bolesť je vážny, fyzicky vysiľujúci stav, ktorý predstavuje závažný problém verejného zdravia.

Ovplyvňuje produktivitu, náladu, spoločenský život a každodenné aktivity, môže spôsobovať nespavosť a je často sprevádzaná emočným strádaním, úzkosťou a depresiou. Navyše negatívne ovplyvňuje pohodu členov rodiny.

Angelini má dlhú tradíciu vo výskume bolesti a zápalu. Výskum a vývoj je zameraný nielen na identifikáciu nových liečiv, ale tiež na štúdium známych látok s cieľom zlepšiť ich klinickú účinnosť a pozitívne ovplyvniť život pacientov. Vývoj nových liekových foriem so zvýšenou účinnosťou a lepším bezpečnostným profilom, ktoré sa takisto zameriavajú na pohodlie pacientov a zjednodušenie užívania, je súčasťou nášho neustáleho úsilia o dokonalosť a konkrétne výsledky.

Angelini má holistický prístup, ktorý ide nad rámec lieku: naším poslaním je zlepšiť starostlivosť o pacientov, brať do úvahy celého človeka s jeho fyzickými, emocionálnymi a duševnými aspektmi. Riešenia sa preto neobmedzujú na potlačenie bolesti, ale smerujú k zachovaniu dôstojnosti, vzťahových schopností a plnej sociálnej integrácie.