Kontakt

Sídlo spoločnosti

Angelini Pharma Slovenská republika s. r. o.
Júnová 33
831 01 Bratislava 3

Tel.: +421 2 5920 7320

e-mail: office@angelini.sk

 

Hlásenie podozrenia na nežiaduci/vedľajší účinok lieku

Primárny telefonický kontakt: +421 948 267 663

Sekundárny telefonický kontakt:  +421 917 206 160

e-mail: farmakovig@angelini.sk