Koho hľadáme

Obrázek9

Pridajte sa k nám, ak hľadáte:

 

Prácu s originálnymi liekmi – pracujeme s kvalitnými produktami.

Medzinárodnú tímová spolupráca – mnoho našich kolegov funguje v tzv. matrixovej štruktúre v medzinárodných tímoch.

Rozvoj a podporu rastu – pravidelne sa školíme ako v odborných oblastiach, tak aj v oblastiach mäkkých zručností. Máme vypracovaný interný systém digitálneho vzdelávania a jazykového rozvoja.

Etiku a profesionalitu – vysoko si ceníme etiku a spoluprácu

 

Všetky aktuálne pracovné ponuky sú zverejnené na pracovnom portáli: www.profesia.sk