Kto sme

Obrázek1

Pridajte sa k nám, ak si v práci ceníte:

Práca s originálnymi liekmi – pracujeme s kvalitnými produktami.

Rozvoj a podpora rastu – pravidelne sa školíme ako v odborných oblastiach, tak aj v oblastiach mäkkých zručností. Máme vypracovaný interný systém digitálneho vzdelávania a jazykového rozvoja.

Etika a profesionalita – vysoko si ceníme etiku a spoluprácu.

 

Na akých oddeleniach u nás môžete nájsť uplatnenie:

MARKETING A PREDAJ

Naše oddelenie marketingu a predaja je srdcom všetkých aktivít spoločnosti Angelini Pharma. Kolegovia spoločne plánujú najlepšie stratégie, pracujú na inovatívnej komunikácii pre naše produkty. Naši kolegovia sú v kontakte s externými klientmi, ktorým poskytujú odbornú podporu.

BUSINESS EXCELLENCE

V Angelini Pharma sa kolegovia z Business Excellence zameriavajú na efektivitu predajného tímu. Spracovávajú business analýzy a venujú sa kontinuálnemu rozvoju na základe nastaveného systému spätnej väzby.

FINANCIE, ÚČTOVNÍCTVO A PRÁVNY SERVIS

Finančné oddelenie zastrešuje kompletne účtovnú, kontrolnú a právnu agendu spoločnosti. Prebieha tu analýza veľkého objemu údajov a oddelenie je partnerom pre rozvoj biznisu.

HUMAN RESOURCES

Tím kolegov na personálnom oddelení vytvára spolu s vedením spoločnosti otvorenú kultúru, ktorá podporuje rozvoj zamestnancov spolu s využitím potenciálu a možností inovatívneho prístupu.

MEDICAL, MARKET ACCESS, REGULATORY, KONTROLA KVALITY 

Na oddeleniach Medical, Market access, Regulatory a Kontrola kvality pracujú ľudia s vysokou úrovňou odbornosti v dotknutých oblastiach. Všetci kolegovia s vysokoškolským aj postgraduálnym vzdelaním garantujú a zabezpečujú odbornú stránku fungovania našej spoločnosti.