Aprilia

Testata Aprilia

Aprilia

Angelini Fine Chemicals sa nachádza v blízkosti mesta Aprilia, južne od Ríma, kde sa na 70 000 m2 rozprestiera najmodernejší cGMP výrobný závod a výskumné a vývojové laboratóriá, ktoré sú na poprednom mieste vo vývoji a výrobe zákazkových malých molekúl, pokročilých medziproduktov a liečiv. Pomáha farmaceutickým spoločnostiam vyvíjať liečivá s kapacitou v rozsahu kilogramov až po niekoľko ton.

Nedávno spoločnosť Angelini Fine Chemicals zaviedla v rámci svojho závodu nový komplex s cieľom rozšíriť svoju HPAPI výskumnú, vývojovú a výrobnú kapacitu a posilniť svoje portfólio služieb CDMO pro svojich súčasných aj budúcich zákazníkov.

Závod podlieha inšpekcii a je schválený talianskou AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), americkou FDA (Food and Drug Administration) a PMDA (Pharmaceutical and Medical Devices Agency) a má certifikáciu cGMP a ISO. Jeho ročná výrobná kapacita je 140 000 litrov.

Spoločnosť používa širokú škálu syntetických technológií na riešenie komplexných chemických problémov a škálovania, čo predstavuje prístup „robenia chémie“, ktorý je veľmi oceňovaný na medzinárodnom trhu farmaceutického outsourcingu.