Produkty

Products 1024X300

Xydalba

  • Liečivo: Dalbavancín
  • Xydalba

    Aktuálne SPC a PIL sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

    SPC a PIL