Aktuality a tlačové správy

Angelini Pharma | News
  1. Zverejnené: 9 jún 2023

    Autor: Angelini Pharma

    Spoločnosti Angelini Pharma a JCR Pharmaceuticals informujú o globálnej spolupráci na vývoji a komercializácii nových biologických terapií pri epilepsii

    Rím (Taliansko)/Ashiya (Japonsko), 11. mája 2023 -- Spoločnosť Angelini Pharma, súčasť skupiny Angelini Industries v súkromnom vlastníctve, a spoločnosť JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. (TSE 4552; „JCR“) dnes informovali, že uzavreli exkluzívnu globálnu dohodu o vývoji a komercializácii v oblasti vývoja nových biologických terapií, ktoré využívajú technológiu J-Brain Cargo® prenikania cez hematoencefalickú bariéru na liečbu epilepsie s použitím nezverejnených efektorov.