Spoločnosti Angelini Pharma a JCR Pharmaceuticals informujú o globálnej spolupráci na vývoji a komercializácii nových biologických terapií pri epilepsii

Header Pr 2023 06 2023 06 09 07 05 18
  • Published: 9 jún 2023
  • Autori: Angelini Pharma
  • Spolupráca spojí odborné znalosti spoločnosti Angelini Pharma v oblasti neurologických ochorení s vedeckou a technologickou dokonalosťou spoločnosti JCR Pharmaceuticals. Umožní sa tak podávať bioterapeutiká cez hematoencefalickú bariéru
  • Uzavretá zmluva umožňuje spoločnosti Angelini Pharma získať exkluzívnu licenciu na vývoj a komercializáciu vysokoinovatívnych biologických terapeutík prenikajúcich do mozgu pri epilepsii
  • JCR Pharmaceuticals bude dostávať zálohové platby a je oprávnená prijímať závislé platby a tiež viazané licenčné poplatky. Ponecháva si právo komercializácie v Japonsku

Rím (Taliansko)/Ashiya (Japonsko), 11. mája 2023 -- Spoločnosť Angelini Pharma, súčasť skupiny Angelini Industries v súkromnom vlastníctve, a spoločnosť JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. (TSE 4552; „JCR“) dnes informovali, že uzavreli exkluzívnu globálnu dohodu o vývoji a komercializácii v oblasti vývoja nových biologických terapií, ktoré využívajú technológiu J-Brain Cargo® prenikania cez hematoencefalickú bariéru na liečbu epilepsie s použitím nezverejnených efektorov.

Partneri JCR a Angelini Pharma budú spoločne viesť výskum a predklinický vývoj na identifikáciu biologických terapeutík prenikajúcich do mozgu pomocou patentovanej technológie prenikania cez hematoencefalickú bariéru J-Brain Cargo® od spoločnosti JCR. Táto technológia umožňuje podávanie bioterapeutík do centrálneho nervového systému prostredníctvom mechanizmu nazývaného „receptorom sprostredkovaná transcytóza“. Po fáze predklinického vývoja bude mať spoločnosť Angelini Pharma možnosť na základe exkluzívnej licencie posunúť kandidátov na liečbu identifikovaných v rámci spolupráce do klinického vývoja a globálnej komercializácie mimo územia Japonska.

Podľa podmienok zmluvy získa spoločnosť JCR preplatenie výdavkov na výskum, zálohové platby a tiež nárok na ďalšie vývojové a komerčné závislé platby až do výšky 505,5 milióna USD, ako aj viazané licenčné poplatky za schválené čisté tržby.

„Epilepsia je jedným z najčastejších chronických neurologických ochorení. V poslednom desaťročí bola uznaná ako sociálna choroba s vysokou mierou zdravotného postihnutia a úmrtnosti a naliehavo je potrebný ďalší výskum na identifikáciu cielených riešení pre túto komunitu pacientov, ktorým sa nevenuje dostatočná pozornosť,“ informuje Jacopo Andreose, generálny riaditeľ Angelini Pharma. „Prostredníctvom tejto strategickej spolupráce so spoločnosťou JCR disponujúcou bohatými biotechnologickými odbornými znalosťami spojíme naše silné stránky. Umožní nám to preskúmať využitie biologických látok v tejto oblasti a urýchliť kriticky potrebné možnosti liečby osôb postihnutých epilepsiou.“

„Hematoencefalická bariéra zostáva zložitým cieľom v klinickom výskume neurologických ochorení a sme nadšení, že sme získali možnosť spolupráce so spoločnosťou Angelini Pharma, ktorá nám umožní priniesť pacientom s epilepsiou nové liečebné postupy,“ informuje Shin Ashida, vedúci predstaviteľ, prezident a predseda JCR. „Verím, že naša patentovaná technológia J-Brain Cargo® je dôležitým kľúčom k liečbe porúch centrálneho nervového systému. Spojenie našich kľúčových technológií s dokonalými terapeutickými znalosťami spoločnosti Angelini Pharma v oblasti neurologických ochorení prinesie nové možnosti liečby osôb postihnutých epilepsiou.“ 

Predpokladá sa, že epilepsia postihuje viac ako 50 miliónov ľudí na celom svete[i] a v celosvetovom meradle predstavuje jedno z najbežnejších, najzávažnejších, chronických a obmedzujúcich neurologických ochorení. Vyskytuje sa u osôb všetkých vekových kategórií a má početné neurobiologické, kognitívne a psychosociálne dôsledky. Pri množstve osôb s týmto postihnutím nie je možné záchvaty dostupnými liekmi tlmiť a mať pod kontrolou. Vzniká tak vysoká neuspokojená potreba nových terapií, ktoré prinesú dlhodobú úľavu od výrazného vplyvu a následkov ochorenia na všetky aspekty bežného života pacientov.

Spoločnosť Angelini Pharma

Angelini Pharma je medzinárodná farmaceutická spoločnosť a súčasť skupiny Angelini Industries v súkromnom vlastníctve, ktorá podniká v rôznych oblastiach. Spoločnosť sa venuje výskumu, vývoju a komercializácii riešení v oblasti zdravia so zameraním na oblasti zdravia mozgu, vrátane duševného zdravia a epilepsie a zdravia spotrebiteľov. Spoločnosť Angelini Pharma, založená v Taliansku začiatkom 20. storočia, priamo pôsobí v 20 krajinách a zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Jej produkty sa predávajú vo viac ako 70 krajinách prostredníctvom strategických združení s poprednými medzinárodnými farmaceutickými skupinami. Viac informácií o spoločnosti Angelini Pharma nájdete na web stránke https://www.angelinipharma.com.

Skupina Angelini Industries

Angelini Industries je nadnárodná priemyselná skupina založená v Ancone v roku 1919 Francescom Angelinim. Angelini Industries dnes predstavuje solídny a diverzifikovaný priemyselný subjekt, ktorý zamestnáva približne 5 800 zamestnancov a pôsobí v 21 krajinách na celom svete s príjmami presahujúcimi 2 miliardy eur, generovanými v sektoroch zdravotníctva, priemyselných technológií a spotrebného tovaru.  Vďaka cielenej investičnej stratégii rastu, neustálemu zanieteniu v oblasti výskumu a vývoja, hlbokým znalostiam trhov a podnikateľských sektorov je skupina Angelini Industries jednou z výnimočných talianskych spoločností v oblastiach svojho pôsobenia. Viac informácií nájdete na web stránke www.angeliniindustries.com.  

Spoločnosť JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.

JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. (TSE 4552) je globálna špecializovaná farmaceutická spoločnosť, ktorá mení vyhliadky a rozširuje možnosti pre osoby so vzácnymi a genetickými ochoreniami na celom svete. Spoločnosť stavia na základoch vlastnej 48-ročnej histórie v Japonsku a zároveň rozširuje svoju globálnu pôsobnosť na území USA, Európy a Latinskej Ameriky. JCR využívaním vlastných vedeckých skúseností a unikátnych technológií na výskum, vývoj a poskytovanie liečebných postupov novej generácie zlepšuje životy pacientov. JCR sa snaží rozširovať hranice možností pacientov a zároveň urýchliť medicínsky pokrok na globálnej úrovni. Základné hodnoty spoločnosti – spoľahlivosť, dôvera a vytrvalosť – prinášajú prospech všetkým zainteresovaným stranám vrátane zamestnancov, partnerov aj pacientov.

Viac informácií nájdete na web stránke https://www.jcrpharm.co.jp/en/site/en/.

 

Kontakty pre médiá

Angelini Pharma

 

JCR Pharmaceuticals

  • Corporate Communications
  • ir-info@jp.jcrpharm.com