Produkty

Products 1024X300

Latuda

  • Liečivo: Lurazidón
  • Latuda

    Aktuálne SPC a PIL sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

    SPC a PIL