Produkty

Products 1024X300

Aloxi

  • Liečivo: Palonosetrón
  • Aloxi

    Aktuálne SPC a PIL sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

    SPC a PIL